Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Toolkit regionale VTV

Meisjes lezen Toolkit rVTV

Welkom op de Toolkit regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

De Toolkit Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) is een hulpmiddel bij het in kaart brengen van de volksgezondheid in de regio en in gemeenten. De Toolkit geeft informatie over de inhoud en de vorm van een regionale volksgezondheidsrapportage en het proces rondom het maken van een rapportage. De Toolkit is gebaseerd op de kennis en de ervaring die bij het RIVM is opgedaan bij het maken van de Icoon: URL transparantlandelijke VTV’s en de tot nu toe verschenen Icoon: URL transparantregionale VTV’s.

Een regionale VTV is een specifieke vorm van een regionale volksgezondheidsrapportage. Verschillende GGD-en maken een regionale rapportage onder de naam van een regionale VTV waarbij samengewerkt wordt met het RIVM.

Deze Toolkit is vooral bedoeld als hulpmiddel voor medewerkers van een GGD (epidemiologen, gezondheidsbevorderaars en beleidsadviseurs) om een regionale volksgezondheidsrapportage te maken. De Toolkit is echter ook bruikbaar voor andere professionals die zich bezighouden met de publieke gezondheid op lokaal en regionaal niveau.

De Toolkit VTV is een product van het centrum Gezondheid & Maatschappij van het RIVM, gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contactadres: toolkitVTV@rivm.nl