Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Toolkit regionale VTV
Doel en definitie van een regionale volksgezondheidsrapportage
Doel en definitie

Waarom een regionale volksgezondheidsrapportage?


Werken aan volksgezondheid is een wettelijke taak

In Nederland is het een wettelijke taak van de overheid om aan de volksgezondheid te werken. Een van de belangrijkste grondslagen hiervoor is de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv). Sinds 1 december 2008 is deze wet vervangen door de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg). Volgens deze wet hebben gemeenten specifieke taken op het gebied van gezondheidsbescherming, ziektepreventie en gezondheidsbevordering. Daarnaast zijn gemeenten verplicht om een lokale volksgezondheidsnota te maken, gebaseerd op de landelijke, vierjaarlijkse nota van het ministerie van VWS. De beleidsprioriteiten in de landelijke nota vormen de kaders waarbinnen gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van lokaal beleid. Binnen twee jaar na publicatie van de landelijke nota dient er volgens de wet een regionale nota te liggen.

Nota’s gebaseerd op epidemiologische gegevens

Zowel de landelijke als de regionale nota gezondheidsbeleid is gebaseerd op een epidemiologische analyse van de gezondheidstoestand. De meerwaarde van die analyse zit daarbij vooral in de vertaling van de ‘kale’ cijfers naar de betekenis van deze cijfers voor het gezondheidsbeleid. Een dergelijke analyse stelt overheden beter in staat om prioriteiten te stellen in het gezondheidsbeleid. Op landelijk niveau verzorgt het RIVM deze analyse, ook wel bekend als Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). Op regionaal niveau hebben GGD'en een belangrijke rol bij de uitvoering van die analyse en de vertaling van het landelijke gezondheidsbeleid naar lokaal gezondheidsbeleid.

Naar boven

Toolkit regionale VTV, versie 4.10, 16 februari 2015
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.