Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Toolkit regionale VTV

Inhoud

In het onderdeel indicatoren en bronnen staat per onderdeel van het VTV-model welke indicatoren en bronnen beschikbaar zijn. In het onderdeel toekomstverkenning presenteren we twee methoden om de toekomst van de volksgezondheid te verkennen: de demografische prognose en het doortrekken van trends. Onder methodologie staan verschillende methodologische analyses beschreven, die je kunt gebruiken bij het maken van een rVTV.