Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Toolkit regionale VTV
Methodologie
Sterfte en levensverwachting

Levensverwachting


Levensverwachting bij geboorte

Met 'de levensverwachting' wordt meestal 'de levensverwachting bij geboorte' bedoeld. De levensverwachting bij geboorte voor een bepaald jaar, bijvoorbeeld voor mensen die in 2005 zijn geboren, is het aantal jaren dat deze pasgeborenen kunnen verwachten te leven.

Ter illustratie

In 2005 was de levensverwachting bij geboorte in Nederland voor mannen 77,2 jaar en voor vrouwen 81,6 jaar.

Resterende levensverwachting

De levensverwachting kan op elke willekeurige leeftijd worden berekend. We noemen dat dan 'de resterende levensverwachting' op een bepaalde leeftijd.

Ter illustratie

De resterende levensverwachting in Nederland was in 2005 voor mannen van 65,5 jaar nog 16,0 jaar en voor vrouwen van 65,5 jaar nog 19,6 jaar

Hoe berekenen we de levensverwachting?

Bij het berekenen van de levensverwachting gaan we uit van de leeftijdspecifieke sterftecijfers voor de op elkaar volgende leeftijdscategorie√ęn, zoals die gelden op het moment van de geboorte. Bij de berekening van de levensverwachting in een bepaald jaar in een bepaalde groep mensen wordt een geboortecohort genomen van bijvoorbeeld 100.000 personen. Dit geboortecohort laten we 'uitsterven' volgens de sterftekansen in dat jaar in die bevolking. Het gemiddeld aantal jaren dat die groep van 100.000 personen dan geleefd heeft, is de levensverwachting bij geboorte. Als je de resterende levensverwachting op een bepaalde leeftijd wilt berekenen doe je hetzelfde maar dan bereken je het gemiddeld aantal geleefde jaren voor alle personen uit het geboortecohort die op die specifieke leeftijd nog leefden. Om bijvoorbeeld de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd te berekenen, laat je als het ware het cohort van 65-jarigen uitsterven.

De aanname bij deze berekeningen is dat de leeftijdspecifieke sterftekansen gelijk blijven gedurende het leven van het geboortcohort. Wanneer de leeftijdsspecifieke sterfte, bijvoorbeeld door verbetering van de gezondheidszorg, afneemt in de loop der tijd, is de bij de geboorte berekende levensverwachting in feite een onderschatting van de uiteindelijke levensverwachting.

Voor meer informatie zie:

kompasWat is in Nederland de levensverwachting? (Nationaal Kompas Volksgezondheid)

Naar boven

Toolkit regionale VTV, versie 4.10, 16 februari 2015
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.