Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Toolkit regionale VTV
Menu

Colofon


Wat is de Toolkit regionale VTV?

De Toolkit regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) is een hulpmiddel bij het in kaart brengen van de volksgezondheid in de regio en gemeenten. De Toolkit geeft informatie over het proces rondom het maken van een regionale VTV en biedt inhoudelijke informatie over indicatoren, bronnen en analyse van gezondheidsgegevens.

Naar boven


Voor wie is de Toolkit regionale VTV?

De Toolkit regionale VTV is vooral bedoeld voor GGD-epidemiologen, maar is ook bruikbaar voor andere professionals die zich bezig houden met de publieke gezondheid op lokaal en regionaal niveau.

Naar boven


Wie maakt de Toolkit regionale VTV?

De Toolkit regionale VTV is een product van het centrum Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (RIVM), gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Naar boven


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt de redactie geen aansprakelijkheid.

Informatie uit de Toolkit regionale VTV is vrij te gebruiken mits duidelijk naar de Toolkit wordt verwezen. U kunt op twee manieren verwijzen naar de Toolkit. De algemene verwijzing naar de Toolkit is als volgt:

Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Toolkit regionale VTV. Bilthoven: RIVM, <http://www.toolkitvtv.nl> versie 4.8, 1 oktober 2013.

Wanneer u wilt verwijzen naar informatie uit een specifiek document dan vindt u onderaan het document informatie over de exacte wijze waarop u dat moet doen.

Naar boven

Toolkit regionale VTV, versie 4.10, 16 februari 2015
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.