Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Toolkit regionale VTV
Bevolking
Demografische factoren

Bevolkingsomvang

Beschrijving en definities Gegevens en bronnen

Beschrijving en definities

Waarom bevolkingsomvang in een regionale VTV?

De bevolkingsomvang beschrijft het aantal bewoners in de gemeenten van de betreffende regio. Ontwikkelingen in de bevolkingsomvang zijn van invloed op gezondheid en ziekte, gezondheidsdeterminanten, preventie en zorggebruik.

Bevolkingsomvang en leeftijdsopbouw bepalen bevolking

De bevolkingsomvang en leeftijdsopbouw bepalen de bevolking. De bevolkingsgroei en daarmee de bevolkingsomvang bestaat uit vier componenten: geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Op het niveau van provincies en gemeenten spelen ook binnenlandse verhuizingen een rol.

Indicatoren voor bevolkingsomvang

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de indicatoren die gebruikelijk zijn voor het presenteren van de bevolkingsomvang.

Indicator

Omschrijving

Bevolkingsomvang

 • aantal inwoners
 • aantal mannen
 • aantal vrouwen

Naar boven


Gegevens en bronnen

Welke gegevens zijn beschikbaar voor het presenteren van de bevolkingsomvang?

Het is niet nodig om zelf berekeningen uit te voeren: de bevolkingsomvang (totaal en naar geslacht) per gemeente is beschikbaar via de CBS-website Icoon: urlStatLine.

Onderstaande tabel geeft aan welke bronnen je kunt hanteren voor de bevolkingsomvang.

Presentatieniveau gegevens

Bron

GGD-regio

 • CBS-StatLine

Gemeenten

 • CBS-StatLine

Vergelijking van de gemeenten met de GGD-regio

 • CBS-StatLine

Vergelijking van de GGD-regio met Nederland

 • CBS-StatLine

GGD-regio

 • De bevolkingsomvang van de GGD-regio is te vinden via Icoon: URL transparantCBS-StatLine.
 • Hiermee is ook de bevolkingsomvang in een GGD-regio te vergelijken met de bevolkingsomvang in andere GGD-regio's en met de bevolkingsomvang in Nederland.

Ter illustratie

Op 1 januari 2005 had de regio Midden-Holland 240.000 inwoners.

Zie: Groeien in gezondheid (Midden-Holland 2006)  (Pdf; 10,1 Mb)

Gemeenten

 • De bevolkingsomvang van de verschillende gemeenten is te vinden via Icoon: URL transparantCBS-StatLine.
 • Hiermee is ook de bevolkingsomvang in een gemeente te vergelijken met de bevolkingsomvang in een andere gemeente.

Ter illustratie

In de regio Midden-Holland is Gouda de gemeente met de meeste inwoners (met ruim 70.000 inwoners).

Zie: Groeien in gezondheid (Midden-Holland 2006) (Pdf; 10,1 Mb)

Nederland

 • De bevolkingsomvang van Nederland is te vinden via Icoon: URL transparantCBS-StatLine.

Ter illustratie

Op 1 januari 2007 telde Nederland bijna 16,4 miljoen inwoners.

Zie: kompasBevolking (Nationaal Kompas Volksgezondheid)

Naar boven

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
URL: http://www.cbs.nl
Toolkit regionale VTV, versie 4.10, 16 februari 2015
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.