Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Toolkit regionale VTV

Organisatie en proces

Voor het maken van een regionale volksgezondheidsrapportage zijn enkele belangrijke onderdelen en aandachtspunten te onderscheiden. Hier gaan we in op het proces, de onderwerpkeuze, dataverzameling, analyse en rapportage, de implementatie, de evaluatie en redactierichtlijnen. Ook besteden we aandacht aan een specifieke vorm van een regionale volksgezondheidsrapportage: de regionale VTV.